מה הילד/ה מרגיש/ה ומה התחושה?

בחירת איזור בגוף:

תסמינים ומצבים רפואיים לפי הא״ב