איפה אני מרגישה ומה התחושה?

בחירת איזור בגוף:

תסמינים ומצבים רפואיים לפי הא״ב